Vyhláška

Vyhláškou č. 464/2009 z 3.11.2009 a vyhláškou č. 71/2010 z 25.2.2010 boli schválené zmeny, ktoré sa týkajú aj fólií:

Zatemňovací pas na čelnom skle

§ 4 ods. 3a - na čelné sklo je povolený zatemňovací pás o max. šírke 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke, umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75% na 40% priepustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynulého priechodu najmenej 50% priepustnosti svetla vrátane skla. Fólia nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov. Účinnosť od 20.11.2009

Fólie na predné bočné sklá

§ 4 ods. 3e - bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla. Účinnosť od 10.3.2010

Každá fólia ako doplnkové príslušenstvo vozidla namontovaná na sklách vozidla musí byť schválená a označená schvaľovacou značkou.

Bezpečnostné fólie proti prerazeniu skla

Kontakt   0910 653 122 Prevádzka Partizánska 150 Partneri folie-na-auto.sk Realizácia 2014 kybertech.sk  
info@autofolieziar.sk 965 01 Žiar nad Hronom folienaauto.sk
    wrapp-fol.eu