AFZ, s.r.o. 
Partizánska 143/141
965 01  Žiar nad Hronom

Zodpovedný vedúci: Peter Hric
tel: +421 910 653 122

prevádzka:
Partizánska 150
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 54816572

3 + 14 =