Okenné fólie

Efektívne riešenie pri úspore energii a zabezpečenia majetku.
Niekedy samotné okno nestačí na to, aby nás chránilo pred silným slnečným žiarením alebo aby cez neho neunikalo teplo. Aj UV žiarenie je stále tu a stále intenzívnejšie. Existuje však riešenie v podobe ochranných okenných fólií.

Aj okná majú svoje nevýhody
Aj keď máme v súčasnosti naozaj kvalitné okná, stále majú okenné sklá svoje nevýhody. Jednou z nich, a nie malou, je jeho nedostatočná ochrana pred slnečným žiarením. Niektoré typy skiel je síce možné už pri výrobe upraviť tak, aby boli v tomto smere účinnejšie. Lenže nie vždy môžeme vymeniť celé okenné tabule.

Ideálnym riešením v tomto prípade je použitie okenných fólií, ktoré sú jednoduchou a vôbec nie drahou alternatívou na zlepšenie ochrany pred priamym slnečným žiarením.

Ponúkame Vám viacero druhov okenných fólií na rôzne použitie:

Proti slnečnému žiareniu a prehrievaniu interiéru (bytu, kancelárií, a pod.)
Ponúkame: Tepelno – izolačné fólie

Na zabezpečenie majetku
Ponúkame: Bezpečnostné fólie

Ak chcete presklenú plochu okrášliť
Ponúkame: Interiérové – dekoračné fólie