Signmaking

Rezaná reklama zo samolepiacich fólií

Rezaná grafika zo samolepiacích fólií má veľmi široké uplatnenie v oblasti reklamy.
Využíva sa ako exteriérovom tak aj interiérovom prostredí.

Tento typ reklamy je vyhotovený zo samolepiacich fólií s rôznou povrchovou úpravou..

lesklé – matné – metalické – reflexné – imitujúce rôzne povrchy

 

Reklamu realizujeme:
od návrhu cez vyrezanie na rezacom zariadení až po samotnú aplikáciu na rôzne podkladové materiály ako sú reklamné tabule, vývesné štíty, informačné a orientačné systémy, polep obchodných výkladov alebo polep automobilov.

Reklamu podľa požiadaviek rozdeľujeme na doby použitia.

Krátkodobé až strednodobé a dlhodobé

Rozdiel je najmä v použitých materiáloch čo sa prejaví hlavne na konečnej cene. Do krátkodobej až strednodobej oblasti radíme všetky aplikácie určené do 5 rokov životnosti alebo krátkodobé využitie. (ako napr. prezentačné autá / reklamné stánky a pod.) Do dlhodobej oblasti zaradujeme aplikácie zo životnosťou viac ako 5 rokov. (reklamné tabule, informačné a orientačné systémy, polep obchodných výkladov a pod.)

 

Špecializujeme sa na polep automobilov

Jednou z ponúk, ktoré poskytujeme našim zákazníkom je reklama na dopravné prostriedky, ktorú aplikujeme rezanou fóliou alebo celopolepom.
Rezaná reklama na vozidle dáva novú možnosť ako propagovať firmu, produkt alebo službu.